Cererea dvs. a fost trimisă cu succes!

Continuă

Harta Terminalelor

Terminale RunPay

Sistemul de plată RunPay are peste 1700 de terminale cu casier și peste 450 de terminale self-service. Terminalele RunPay sunt situate la puncte de mare disponibilitate.

Avantajele achitării la terminale RunPay

Plata 24/7
Fără cozi, fără pauze de masă și sărbători
PLĂȚI SIGURE
În cazul erorilor sau depășirii limitelor, soldul este transferat automat în portmoneul RunPay MDL.
Numerar
Nu necesită card bancar
250 + servicii
Peste 250 de servicii locale, naționale și internaționale.

RUNPAY Moldova

Despre sistem

DESCRIEREA SISTEMULUI DE PLĂȚI RUNPAY

Sistemul de plăți al companiei Paymaster SRL (RunPay) – este un sistem de plăți on-line, accesibil și comod de utilizat, conceput pentru clienții care doresc să achite o gamă largă de servicii de pe piața Republicii Moldova.

La sistemul de plăți RunPay sunt conectați un număr mare de furnizori de servicii, atît din Republica Moldova, cît și parteneri străini.

Deținătorul portmoneului electronic “RunPayMDL” are posibilitatea de a efectua plăți on-line de pe site-ul https://myrunpay.com, unde poate să aleagă serviciul de care are nevoie, să introducă rechizitele contului, să confirme și să finalizeze achitarea.

Deasemenea, atunci cînd clientul efectuează o achitare, poate să aleagă sistemul de plăți WebMoney și să efectueze tranzacția, scriind codul de confirmare primit din sistemul WebMoney.

Portmoneul RunPay MDL poate fi suplinit cu bani cash prin intermediul rețelei de terminale, prin transfer din alt portmoneu RunPay MDL, sau din alt portmoneu WebMoney, convertirea în acest caz se face conform cursului stabilit.

Clienții care doresc să retragă bani cash din portmoneul electronic, trebuie să urmeze cîțiva pași simpli pe profilul lor de pe site, după care pot să primească banii în oficiile companiei sau la agenți de plata.

Există posibilitatea de a transfera bani din RunPayMDL pe cont bancar, deschis la banca comerciala Moldova Agroindbank (contul trebuie să aparțină persoanei fizice și să fie deschis în lei).

Toate operațiunile financiare, ce țin de funcționarea acestui cont în lei, sunt procesate de către compania “Paymaster” SRL, care își exercită activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova, și anume “Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronica” nr. 114 din 18.05.2012.

Compania “Paymaster” SRL își exercită activitatea conform licenței eliberate de Banca Națională a Republicii Moldova, seria BNM Nr. 000577 din 11 septembrie 2014.

Compania “Paymaster” SRL ia toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și siguranța operațiunilor efectuate de clienți. Pentru procesarea completă a tranzacțiilor se folosesc tehnologii moderne de transmitere și păstrare în siguranță a datelor în baza de date, de înregistrare a acțiunilor efectuate în contul electronic. Deținătorul portmoneului electronic poate urmări istoricul detaliat al suplinirilor și plăților din contul său pentru a perioadă anumită sau pentru toată perioada. Pentru operațiunile de extragere a mijloacelor bănești, pe profilul portmoneului electronic există posibilitatea de a vedea/ păstra/ tipări bonul pentru achitarea efectuată.

Toate acțiunile de extragere a banilor din portmoneul electronic pot fi efectuate doar după intrarea în sistem (folosind login-ul și parola) și după confirmarea operațiunii (indicând codul unic PIN din 4 cifre, trimis prin sms la nr. de telefon al clientului).

De aceea, este foarte important, ca clientul:

  • să memoreze și să nu divulge parola;
  • sa nu spună parola altor persoane;
  • în cazul în care a uitat parola – să recupereze parola (link-ul “Recuperarea parolei” de pe pagina principal, lîngă cîmpul unde se scrie numărul portmoneului). Sistemul va trimite un sms la nr. de telefon cu o parolă nouă, ținînd cont de regulile Politicii Parolelor;
  • să evite cazurile, cînd telefonul mobil al deținătorului poate fi accesibil pentru escroci sau persoane terțe;
  • să nu divulge informația confidențială ce ține de portmoneul său electronic.

Serviciul de plăți on-line, colectează datele Dvs. cu caracter personal, le procesează în conformitate cu “Legea privind protecţia datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011 și a politicii interne a companiei. Datele se colectează în scopuri concrete, legale și clare: accesul la serviciile pe care le oferă compania, asigurarea comunicării cu clienții, și anume procesarea operativă a adresărilor, soluționarea problemelor parvenite din partea clienților, etc.

Siguranța și eficienţa sistemului este asigurată de către developer-ul (Digital Retail) în conformitate cu standardele internaționale și confirmată de către Compania Specializată de Audit (BSD Management), care a evaluat activitatea companiei, conform cerințelor Băncii Naționale a Republicii Moldova.

TARIFE ȘI COMISIOANE

Informația detaliată referitor la tarife o puteți vedea în compartimentul “Tarife” (https://myrunpay.com/tariffs), informația detaliată referitor la comisioane pentru fiecare serviciu propus, o puteți vedea pe pagina unde întroduceți rechizitele pentru achitare și pe pagina unde confirmați achitarea (este indicată suma care se va extrage din cont și suma care va ajunge la operator).

Pentru detalii despre funcționarea Sistemului de Plăți Paymaster SRL (RunPay) vă puteți adresa:

Oficiul companiei:
Adresa juridică: mun.Chisinau, str.Alea Gării, 42
Serviciul Suport Clienți:
Telefon: (+373) 022-855-888
GSM: (+373) 60608886, (+373) 078662222
Email: support@paymaster.md
Site-web: www.runpay.md, site de plata https://myrunpay.com
Informații detaliate pentru clienți sunt în “Ghidul utilizatorului myrunpay.com” (varianta rusa)

CONTRACT

Servicii legate de emiterea, distribuirea, efectuarea plăților şi răscumpărarea monedei electronice PayMaster SRL.
Aceste servicii sunt oferite de către “PayMaster” SRL (în continuare Societate), care este înregistrată de către Banca Naţională a Moldovei în Registrul public al prestatorilor de servicii de plată şi societăţilor emitente de monedă electronică.
Responsabilitatea Societăţii în activitatea sa este reglementată de Legea 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plata și moneda electronica şi alte reglementări existente ale Republicii Moldova.
În caz de întrebări, vă rugăm să folosiţi e-mail office@paymaster.md

ACORD-OFERTĂ

Pentru utilizarea instrumentului de plată RUNPAY MDL pentru servicii preplătite cu scop predeterminat
Accesibilitatea la informaţiile şi a condiţiilor emiterii monedei electronice şi prestării serviciilor de plată de către “PayMaster” SRL sunt specificate pe WebSite-ul https://myrunpay.com

ATENŢIE! Emitentul “PayMaster” SRL permite utilizarea serviciilor de plată prin moneda electronică: prin Internet (on-line) numai de pe site-ul https://myrunpay.com sau în afara Internetului (off-line) numai prin instrumente de plată sau terminale de plată în numerar (terminal cash-in) ale agenţilor „PayMaster” SRL autorizaţi şi numai sub rezerva regulilor acestui Acord-Ofertă (în continuare – “Ofertă”).

Persoana care utilizează acest instrument de plată cu scopul de a deveni utilizator al serviciilor de plată este de acord necondiţionat şi irevocabil cu condiţiile prezentei Oferte publice.

Respectarea acestor reguli este obligatorie pentru toţi utilizatorii instrumentelor de plată, propuse de către „PayMaster” SRL, şi care au acceptat această Ofertă.

Acestă Ofertă este propusă în conformitate cu art. 681 din Codul Civil, Legea 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică, Legea 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi alte reglementări ale Republicii Moldova.

„PayMaster” SRL prin această Ofertă prestează servicii bazate pe instrumente, inclusiv valorilor monetare stocate pe instrumente preplătite cu scop predeterminat, care pot fi folosite pentru a achiziţiona bunuri sau servicii în baza unui contract comercial cu emitentul, în cadrul unei reţele limitate de prestatori de servicii, indiferent de locaţia geografică a acestora, ori pentru o categorie limitată de bunuri sau servicii.

1. Noţiuni Generale

1.1. Emitent de monedă electronică şi prestator de servicii de plată – “PayMaster” SRL (în continuare Societate) (Licenţa seria BNM nr. 000577 din 11.09.2014, adresa juridică: MD -2001, str. Aleea Gării, 42, mun. Chişinău, Republica Moldova).

1.2. Monedă electronică – valoare monetara stocata electronic, inclusiv magnetic, reprezentînd o creanţă asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor (altele decît moneda electronică), în scop de efectuare a unor operatiuni de plată, şi care este acceptata de o persoană alta decît emitentul de monedă electronică;

1.3. RUNPAY MDL – denumirea monedei electronice acceptată prin utilizarea tehnologiei „RunPay” emisă de către Emitentul de monedă electronică “PayMaster” SRL în conformitate cu Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

1.4. Utilizator al instrumentului de plată RUNPAY MDL (în continuare Utilizator) – persoană fizică care are vîrsta de la 18 ani, plătitor sau beneficiar al plăţii înregistrată pentru accesarea instrumentului de plată preplătit cu scop predeterminat, care foloseşte un serviciu de plata în calitate de platitor, de beneficiar al plăţii sau în ambele calităţi sau persoana care este deţinator al monedei electronice “RUNPAY MDL”.

1.5. Instrument de plată RunPay MDL – dispozitiv nepersonalizat şi/sau orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN, login/parola) stabilite de Societate şi accesate de Utilizatorul pentru a iniţia un ordin de plată pentru servicii preplătite cu scop predeterminat.

1.6. Plătitor – persoană fizică care dă un ordin de plată în cazul în care nu există un cont de plăţi;

1.7. Beneficiar al plăţii – persoana care este destinatarul fondurilor ce au facut obiectul unei operaţiuni de plată;

1.8. Remitere de bani – serviciu de plată în cadrul căruia se primesc fonduri de la plătitor fără crearea unui cont de plăţi pe numele plătitorului sau al beneficiarului plăţii, cu scopul unic de a transfera o sumă corespunzătoare beneficiarului plăţii sau unui alt prestator de servicii de plată care acţionează în numele beneficiarului plăţii, şi/sau în cadrul căruia fondurile sînt primite în numele beneficiarului plăţii şi sînt puse la dispoziţia acestuia;

1.9. WebSite – pagina de start https://myrunpay.com ce aparţine Societăţii.

1.10. Agent – persoană juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe contul Societăţii de plată “PayMaster” SRL (agent de plată); persoană juridică care distribuie sau răscumpără monedă electronică în numele şi pe contul Societăţi emitente de monedă electronică “PayMaster” SRL (agent al societăţii emitente de monedă electronică);

2. Regulile de funcţionare a instrumentului de plată RunPay MDL

2.1. Această Ofertă este un acord juridic încheiat între Utilizator şi Societate, denumite în continuare – “Părţi”, privind condiţiile prestării serviciilor de plată de către Societate, şi anume:

2.1.1. Emiterea şi/sau acceptarea Instrumentelor de plată RUNPAY MDL, inclusiv valorilor monetare RUNPAY MDL stocate pe Instrumentul de plată RUNPAY MDL, care pot fi accesate pentru a achiziţiona bunuri sau servicii în baza unui contract comercial cu Societatea, în cadrul unei reţele limitate de prestatori de servicii, indiferent de locaţia geografică a acestora, ori pentru o categorie limitată de bunuri sau servicii;

2.1.2. Remiterea de bani prin accesarea Instrumentului de plată RUNPAY MDL;

2.1.3. Executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin accesarea Instrumentului de plată RUNPAY MDL, şi în cazul în care plata este efectuată către Societate prin intermediul comunicaţiei electronice ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

2.2. Societatea are dreptul de a modifica aceste reguli unilateral, notificarea utilizatorului cu privire la modificările se efectuează prin plasarea lor pe WebSite. Modificările intră în vigoare după exprimarea consimţămîntului Utilizatorului, dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile de la postarea versiunii noi a Ofertei de WebSite.

2.3. Societatea emite RUNPAY MDL la valoarea nominală, la primirea fondurilor. În cazul primirii fondurilor în valută straină, emiterea RUNPAY MDL se efectuează la valoarea nominală a echivalentului în moneda natională a fondurilor primite.

2.4. Utilizatorul este obligat să se informeze despe regulile de accesare a Instrumentului de plată RUNPAY MDL, înainte de a accepta oferta şi apăsarea butonului “de accord”, “a plăti” sau exprimarea consimţămîntului prin alte acţiuni în acest sens, înseamnă că Utilizatorul este de accord complet, necondiţionat şi irevocabil cu toate regulile de accesare a Instrumentului de plată RunPay MDL.

3. Serviciile de plată

3.1. Pentru a deveni Utilizator al instrumentului de plată RUNPAY MDL, persoana este obligată să treacă procedura de înregistrare care este specificată pe WebSite-ul Societăţii.

3.2. Utilizatorul (persoana fizică) poate accesa Instrumentul de plată RUNPAY MDL numai pentru servicii de plată în scopuri personale, familie şi alte nevoi, precum şi nevoile comerciale care nu sunt legate de vânzarea sistematică de bunuri sau servicii în schimbul RUNPAY MDL, stabilite de Societate care nu intră în conflict cu legile şi reglementările Republicii Moldova.

3.3. Utilizatorul (persoana juridică) poate accesa Instrumentul de plată RUNPAY MDL pentru nevoile comerciale, care sunt legate de vânzarea sistematică de bunuri sau servicii în schimbul RUNPAY MDL, stabilite de Societate şi menţionate într-un acord semnat de părţi, care nu intră în conflict cu legile şi reglementările Republicii Moldova.

3.4. Societatea poate emite, distribui sau răscumpă de la un singur Utilizator cantitati RUNPAY MDL nelimitate, numai în urma respectării cerinţelor indentificării persoanelor fizice sau juridice în conformitate cu legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Cerinţele şi modul de identificare sunt prezentate pe WebSite.

3.5. Societatea în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului are dreptul şi trebuie să identifice utilizatorul înainte de finalizarea prestării serviciului de plată şi se face, cu condiţia că:

3.5.1. În cazul instrumentelor de plata ce, vizeaza numai operațiunile de plată individuale ce depăşesc limita de cheltuieli pentru o lună (de utilizare totala a fondurilor) de 5 000 (cinci mii) lei sau care depozitează (stochează) fonduri ce depașesc 5 000 (cinci mii) lei

3.5.2. La efectuarea tranzacţiilor electronice în valoare de cel puţin 20 000 (douăzeci mii) lei, indiferent de faptul că tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni;

3.5.3. Dacă există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite;

3.5.4. Există suspiciuni cu privire la procesul iniţial de identificare a utilizatorului şi veridicitatea informaţiilor obţinute.

3.6. Societatea, în cazul, în care Utilizatorii nu au acceptat cerinţele identificării în conformitate cu legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nu prestează următoarele servii de plată:

3.6.1. serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;

3.6.2. serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi;

3.6.3. executarea de operaţiuni de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăţi deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;
b) executarea operaţiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;
c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate.

3.7. Societatea oferă Utilizatorilor prin plasarea pe WebSite a informaţiei despre toate tipurile serviciilor de plată şi Lista beneficiarilor plăţii, care comercializează bunuri şi/sau prestează servicii sau care sunt permise pentru Utilizator.

3.8. Pentru securitatea Instrumentului de plată RUNPAY MDL şi pentru asigurarea Utilizatorilor, că beneficiarii plăţii care comercializează bunuri şi/sau prestează servicii au obţinut plata, Societatea oferă o interfaţa specială securizată pe WebSite pentru a permite Utilizatorulului de a introduce datele necesare pentru iniţierea serviciului de plată şi asigură verificarea transferului de date în adresa benificiarului de plată, în baza unui identificator de utilizator (de exemplu, codul clientului, numărul facturii, numărul contractului, etc., în funcţie de cerinţele unui anumit beneficiar al plăţii), şi informează Utilizatorii referitor la faptul de acceptare a plăţii sau remiterii de bani.

3.9. Societatea prin intermediul unei interfeţe speciale securizate a instrumentului de plată RUNPAY MDL va pune la dispoziţie referinţele care vor permite utilizatorului identificarea operaţiunii de plată, suma operaţiunii de plată şi orice comisioane percepute şi/sau, în cazul mai multor operaţiuni de plată de acelaşi fel către acelaşi beneficiar al plăţii, informaţiile privind suma totală şi comisioanele pentru aceste operaţiuni de plată.

3.10. În cazul apariţiei motivelor obiective de securitate sau suspiciune de utilizare neautorizată sau frauduloasă a Instrumentului de plată RUNPAY MDL, Societatea îşi rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului.

3.11. Imediat după blocarea Instrumentului de plată RUNPAY MDL, Societatea va informa pe Utilizator despre blocarea Instrumentului de plată RUNPAY MDL şi despre motivele acestui blocaj, cu excepţia cazului în care furnizarea acestei informaţii aduce atingere motivelor de siguranţă justificate în mod obiectiv sau este interzisă de alte acte normative.

3.12. Societatea va debloca Instrumentul de plată RUNPAY MDL sau îl înlocuieşte cu un nou instrument de plată odată ce motivele de blocare încetează să mai existe.

3.13. O operaţiune de plată este considerată autorizată doar în cazul în care Utilizatorul şi-a exprimat consimţămîntul fie înainte, fie după executarea operaţiunii de plată. Consimţămîntul de a executa o operaţiune de plată sau o serie de operaţiuni de plată trebuie să fie dat în forma cerinţelor acestei Oferte. În lipsa unui astfel de consimţămînt, operaţiunea de plată este considerată ca fiind neautorizată.

3.14. Utilizatorul îşi poate retrage consimţămîntul în orice moment prin accesarea butonului “anulare” sau “precedent (înapoi)”, dar nu mai tîrziu de momentul irevocabilităţii, şi anume accesarea butonului “a plăti” sau “de acord”.

3.15. La cererea Utilizatorului care a trecut procedura de identificare, cerinţele p. 3.6. din această Ofertă se anulează şi Societatea rascumpara, în orice moment şi la valoarea nominală a RUNPAY MDL pe care o deţine. Modul şi condiţiile de răscumpărare, inclusiv orice comision aferent sunt prezentate pe WebSite-ul Societăţii sau la condiţiile convenite între părţi şi stabilite un acord de răscumpărare separat.

4. Responsabilităţile părţilor

4.1. Societatea nu face parte a cărorva tranzacţii comerciale încheiate între Utilizatorii instrumentului de plată RUNPAY MDL şi nu este responsabil pentru eligibilitatea lor. Societatea nu este responsabilă pentru calitatea, siguranţă şi securitate, precum şi consecinţele utilizării bunurilor şi serviciilor care sunt comercializate de către Comercianţi în schimbul RUNPAY MDL.

4.2. Societatea nu va lua în considerare cererile Utilizatorilor referitoare la valorile implicite tranzacţiei comerciale (de performanţă necorespunzătoare), inclusiv angajamentele pentru transferul de bunuri sau servicii.

4.3. Părţile convin şi Utilizatorul nu admite utilizarea Instrumentului de plată RUNPAY MDL în activităţi care sunt contrare legilor şi reglementărilor Republicii Moldova. Utilizatorul este de acord să nu utilizeze RUNPAY MDL la procurarea de bunuri şi servicii, care incită, încurajează sau promovează desfăşurarea activităţilor ilegale.

4.4. Societatea are dreptul, fără notificarea prealabilă, de a limita accesul Utilizatorilor la Instrumentul de plată RUNPAY MDL, în cazul în care Utilizatorul foloseşte RUNPAY MDL în contradicţie cu articolul 4.3. din această Ofertă.

4.5 Utilizatorul Instrumentului de plată RUNPAY MDL are următoarele obligaţii:

4.5.1. să utilizeze Instrumentul de plată în conformitate cu condiţiile de emitere şi de utilizare a acestuia;

4.5.2. să informeze Societatea sau pe persoana desemnată de aceasta, de îndată ce ia cunoştinţă, despre cazurile de pierdere, furt, însuşire a instrumentului său de plată sau de orice altă utilizare neautorizată a acestuia.

4.6. În scopul prevăzut la p. 4.5.1. Utilizatorul, îndată ce primeşte Instrumentul de plată RUNPAY MDL, întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a păstra în siguranţă elementele de securitate.

4.7. Societatea are următoarele obligaţii:

4.7.1. să se asigure că elementele de securitate ale Instrumentului de plată RUNPAY MDL nu sînt accesibile altor persoane, cu excepţia Utilizatorului care are dreptul de utilizare a Instrumentului de plată RUNPAY MDL, fără a aduce atingere obligaţiilor utilizatorului serviciilor de plată prevăzute la p.4.5.;
b) să nu trimită un Instrument de plată nesolicitat, cu excepţia cazului în care Instrumentul de plată deja deţinut de Utilizator trebuie înlocuit;
c) să se asigure că în orice moment sînt disponibile mijloace corespunzătoare care să permită Utilizatorului să facă o notificare în conformitate cu p.4.5. sau să ceară deblocarea în conformitate cu p.3.7.-3.9;
d) să pună la dispoziţia Utilizatorului, la cerere, în termen de 18 luni de la notificare, mijloacele de a dovedi că a făcut o astfel de notificare în conformitate cu p.4.5.;
e) să împiedice orice utilizare a Instrumentului de plată odată ce a fost făcută notificarea în conformitate cu p.4.5.

4.8. Societatea va fi responsabilă pentru buna executare a instrucţiunilor de utilizare care urmează să fie efectuate în ceea ce priveşte plata, la primirea plăţii, a plăţii creditate la contul Utilizatorului. În cazul în care plata este executată eronat din vina Societăţii, Societatea rambursează pierderile de utilizare sau suma de plată.

4.9. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru exactatea şi veridicitatea datelor folosite cu scopuri de plată, care au fost introduse prin intermediul Instrumentului de plată RUNPAY MDL.

4.10. Utilizatorul va notifica îndată Societatea, în cazul în care nu a fost executat corect plată.

4.11. Utilizatorul are dreptul de a rezilia Acordul-Oferta în termen de o lună de la preavizarea Societăţii prin orice modalitate propusă pe WebSite.

4.12. Părţile se eliberează de răspundere totală sau parţială de a îndeplini obligaţiile asumate de către părţile prin prezenta Ofertă, în cazul în care a existat un caz de forţă majoră impactului operaţional, ca urmare, care nu putea fi prevăzut şi prevenit prin mijloace rezonabile.

4.13. Pentru alte încălcări sau executarea defectuoasă a situaţiilor ţinând seama de dispoziţiile prezentului acord, părţile sunt responsabile, în conformitate cu legile şi reglementările din Republica Moldova.

5. Tarife

5.1. Lista şi suma comisionelor şi limitele de cheltuieli (în continuare tarife) cu care va fi taxat Utilizatorul pentru serviciile prestate de către Societate este publicată pe interfaţa WebSite-ul şi pot fi modificate la discreţia Societăţii.

5.2. Societatea va informa Utilizatorul referitor la suma tarifului, pînă la finalizarea procesului de de prestare a serviciului de plată. Utilizatorul are dreptul de a anula serviciul de plată în orice moment până la accesarea butonului “acceptare” de pe interfaţa WebSite.

6. Soluţionarea litigiilor

6.1. Orice litigiu care poate apărea între părţi în legătură cu punerea în aplicare a prezentei oferte vor fi rezolvate prin negocieri. În cazul în care negocierile iniţiate nu au avut loc cu succes trebuie să prezinte o plângere scrisă. Plângere se depune la sediul juridic al Societăţii. Şi rezolvarea se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică şi alte acte normative din Republica Moldova.

7. Alte condiţii

7.1. Prin acceptarea condiţiilor acestei Oferte, Utilizatorul autorizează Societatea de a prelucra datele cu caracter personal.

7.2. În cazul în care aг fost depistate fraude sau defecțiuni tehnice legate de funcționarea WebSite-ul https://myrunpay.com, Societatea își rezervă dreptul de a anula tranzacții și să ceară de la Utilizător recuperea pacubelor financiare.

7.3. Societatea, la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, se angajează să acţioneze în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

7.4. Orice declaraţie privind condiţiile prezentei Oferte poate fi trimisă celeilalte părţi prin e-mail (la adresa specificată într-o interfaţă web) sau e-mail office@paymaster.md.

7.5. Situaţiile care nu sunt reglementate în prezenta Ofertă, părţile se ghidează după legislaţia Republicii Moldova în vigoare cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

7.6. Utilizatorul confirmă că sunt înţelese şi vor fi îndeplinite toate condiţiile prevăzute în Ofertă, şi utilizatorul le va accepta necondiţionat şi în întregime.

7.7. Utilizatorul garantează că este o persoană capabilă să-şi asume drepturile şi obligaţiile în limitele acest Oferte.

7.8. Societatea îşi rezervă dreptul de a transfera toate sau o parte din drepturile şi obligaţiile din prezentul acord în termen terţilor, la alegerea lor.

7.9. Acest acord între părţi intră în vigoare în cazul în care utilizatorul îşi exprimă cererea prin apăsarea butonului „de acord” de pe interfaţa WebSite-ului sau prin alt mijloc de comunicare la distanţă.

7.10. Termenul acestei Oferte nu este limitat.

Ai nevoie de ajutor? Contactează echipa Support: 022-855-888

Sistemul de plăți al companiei Paymaster SRL (RunPay) – este un sistem de plăți on-line, accesibil și comod de utilizat, conceput pentru clienții care doresc să achite o gamă largă de servicii de pe piața Republicii Moldova.

© 2019 All rights reserved